5.4 กล้วย

กล้วย

กล้วยเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีที่สุด เป็นอาหารของคนไทยตั้งแต่เล็กจนโต โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้า1
เด็กๆ สมัยก่อนแทบจะ2เรียกได้ว่า "โตขึ้นมาเพราะกล้วย" ทุกคนเคยรับประทานกล้วยกันมาตั้งแต่ยัง
แบเบาะ3

กล้วยเป็นผลไม้ที่หาซื้อได้ง่าย มีขายทุกฤดูตลอดปี มีทั้งกล้วยดิบ กล้วยสุก นอกจากจะรับประทาน
กล้วยป็นผลไม้แล้ว ยังเอามาทำขนมได้อีกหลายอย่าง เช่น กล้วยปิ้ง กล้วยทอด หรือ กล้วยแขก เป็นต้น
เรามีกล้วยเหลือกิน และได้ส่งไปขายต่างประเทศอีกด้วย นับว่ากล้วยป็นสินค้าออก4ที่ทำเงินให้ประเทศ
ปีละไม่น้อย

ดินฟ้าอากาศ5ในเมืองไทยเหมาะกับการปลูก6กล้วยมาก ดังนั้นจึง7มีการปลูกกล้วยทั่วไปเกือบทุกภาค
โดยเฉพาะในภาคกลาง กล้วยปลูกง่าย โตเร็ว ใช้หน่อ8กล้วยปลูก กล้วยหนึ่งต้นจะให้ผลกล้วยหนึ่งเครือ9
กล้วยแต่ละเครือ ก็มีหลายหวี เมื่อตัดเครือกล้วยแล้ว ชาวสวนก็จะตัดโค่น10ต้นกล้วยทิ้งด้วย

ทุกส่วน11ของต้นกล้วยมีประโยชน์ เช่น ดอกกล้วย ซึ่ง เรียกว่า ปลีกล้วย12 และผลกล้วยใช้เป็น
อาหารได้ ใบกล้วยซึ่งเรียกว่าใบตอง13 ก็ใช้ห่อ14ของห่อขนม กาบ15กล้วยก็นำมาฉีก16เป็นเส้นๆ ตากแดด
ให้แห้งทำเป็นเชือก เรียกว่า "เชือกกล้วย" ใช้ผูกมัด17ของได้ 18กล้วยก็นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้เลี้ยงหมูได้

คนไทยถือว่า กล้วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่กินได้ง่ายกว่ากินผลไม้ชนิดอื่นที่มีเปลือก19 คือ
เมื่อปอก20กล้วยแล้วก็ใส่ปากกินได้เลย เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่ทำได้ง่าย ไม่ลำบาก หรือเสียเวลามาก
เราก็พูดเป็นสำนวน21ว่า "ของกล้วยๆ" หรือ "ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก"

5.4.1 文型

5.4.2 授業内容

5.4.3 宿題

5.4.4 Note.

1กล้วยน้ำว้า 小さいバナナの一種。

2แทบจะ = เกือบจะ

3(เด็ก)แบเบาะ 34ヶ月の赤ん坊。 / เบาะ 子供用のベッド。またはクッション。

4สินค้าออก 輸出品 != สินค้าเข้า 輸入品

5ดินฟ้าอากาศ 気象。天候や土壌。

6ปลูก 飢える。

7ดังนั้น(จึง) --- = เพราะฉะนั้น(จึง) ---

8หน่อ 苗。

9เครือ バナナの房がつく部分。バナナの木一本につき一個だけ有る。

10ตัดโค่น 木を(幹から)切り倒す。

11ทุกส่วน 全ての部位・部分。

12ปลีกล้วย バナナの花。= ปลี

13ใบกล้วย = ใบตอง バナナの葉。

14ห่อ 包む。

15กาบ 樹皮を剥いだ物。

16ฉีก 破る。

17ผูกมัด 縛る。

18ลำต้น 木の幹。

19เปลือก (果物の)外皮。 != เนื้อ 中身の食べる部分。

20ปอก (皮を)剥く。

21สำนวน 慣用句。熟語。