สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน

(เกริ่น)
ละจั่งว่าเปิดผ้าม่านกั้ง แจ้งส่วางสีขาว ขาว...
ละสาวกาฬสินธุ์มาหา
อย่าท่าทางหลายเด้ออ้าย อย่าท่าทางหลายเด้ออ้าย
(ลำ)
- โอย - เดชาย - มา มาอ้าย มาไป ชมถิ่น - มา
มาอ้าย มาไป ชมถิ่น ทางกาฬสินธุ์ บ้านน้อง สิลองเว้า สู่ฟัง - บ่
ต้องตั้ง - ใจต่อ รอฝน ถึงฤดู ปักดำ - สิหลั่งลง ทางน้ำ - - ตาม
คลองน้อย - ซอยมา จากเขื่อน คือจั่งเดือน ส่องแจ้ง บ่มีเศร้า เก่าหมอง - ตา
เหลียวมอง จ้องเขื่อน ลำปาว - ตา เหลียวมอง จ้องเขื่อน ลำปาว นั่งภูสิงห์
สูงยาว เป็นทิวทัศน์ งามตา - - ถึง เดือนห้า - สงกรานต์ เดือนม่วน จนคำนวณ
บ่ได้ - โอยไหลเข้า อั่งโฮม - - - - -
- - - - - สุขสม - ชมแดน สีสด จังหวัดงาม
หมดจด - เหมือนดั่ง เมืองแมน - ได้ชม - สมใจ สุขแสน - - บ่มี
ยากแค้น กาฬสินธุ์ โสภา - - เอ้ามา - มา - มา -
- เอ้ามา - พี่ - มากราบ - ให้ท่าน ได้ทราบ - ว่าพี่ มาเยือน -
เก็บดอกไม้ จุดธูป จุดเทียน - เก็บดอกไม้ จุดธูป จุดเทียน - ยกมือ
เหนือเศียร ให้ท่านช่วย คุ้มครอง - - รูปจำลอง พระโสม พระมิตร -
- รูปจำลอง พระโสม พระมิตร - เหมือนดัง ดวงจิต ของชาว น้ำดำ -
กราบกราน ทุกวัน เย็นค่ำ เพราะเป็น ผู้นำ - กาฬสินธุ์ ถิ่นงาม - หัน
มาเว้า - เมืองงาม นามแก่น - หัน มาเว้า - เมืองงาม นามแก่น แฟนพูไป
อาจฮู้ - ดูแล้ว เที่ยวมางาม ? - ฟ้า เกินม่วน หัวใจ แฟนพุไป
เที่ยวชม สิบ่ลืม เมืองน้อง - บ่ลืม เมืองน้อง - - -
- -